Brandbook

          Institutional logo

          Communication logo

 

 

 

 

 

Anthem of Vilniaus kolegija | University of Applied Sciences

Lyrics B. Brazdžionis, Music L. Vilkončius

Aš žinau, yra tiesa pasauly,
Ir keliauja ji vienui viena.
Pro melus, pro kerštą, pro apgaulę,
Ji keliauja meilę nešdama.

Aš žinau, yra taika pasauly,
Ir keliauja ji vienui viena.
Pro karus, pro kerštą, pro apgaulę,
Ji keliauja meilę nešdama.

Priedainis:

Šiame pasauly tiesos ieškojau
Ir prie bedugnės ir danguje.
Klaupiaus, kaip maldai žiedai parklumpa
Ir atsivėrė meilė manyje.

Aš žinau, yra šviesa pasauly,
Ir keliauja ji vienui viena.
Pro naktis, pro debesis su saule,
Ji ateina meilę nešdama

Priedainis:

Šiame pasauly tiesos ieškojau
Ir prie bedugnės ir danguje.
Klaupiaus, kaip maldai žiedai parklumpa
Ir atsivėrė meilė manyje.