Reports of Social Responsibility and Sustainable Development

Socialinės atsakomybės ir darnios plėtros 2021 m. ataskaita ir veiklos gairės

Socialinės atsakomybės ir darnios plėtros ataskaita 2020

Socialinės atsakomybės ir darnios plėtros ataskaita 2019